top of page
Østensjøporten-STØ-714_1759400205.jpg

Naboinformasjon 4

28.11.22

Rivearbeidene tok dessverre litt lenger tid enn antatt slik at vi ikke kom i gang med sikring av veien slik som vi informerte om tidligere.


Arbeidene med å sette rørspunt mot Bogerudveien vil starte onsdag eller torsdag denne uken og er planlagt ferdigstilt senest fredag i uke 50 hvis det ikke dukker opp noe uforutsett.
Dette er arbeider som i hovedsak vil pågå fra kl. 7 – 17 fra mandag – torsdag.
Arbeidene kan oppleves som støyende til tider.

 

Vi beklager dette!
 

østmarka

bottom of page