top of page
Østensjøporten-STØ-714_1759400205.jpg

Naboinformasjon 2

18.10.22

Multiconsult er engasjert som en uavhengig part for bygningsbesiktigelse i forkant av sprengningsarbeidene. Bygningsbesiktigelsen skjer ved at alle synlige skader og mangler filmes og kommenteres ved hjelp av video. Originalopptaket blir arkivert med utvidet datasikkerhet hos Multiconsult.

 

Multiconsult har tillatelse fra Datatilsynet til å utføre besiktigelse og lagre opptakene. Besiktigelsen rapporteres skriftlig med oppsummering av tilstand og fastsettelse av vibrasjonsgrenser for eiendommene, mens selve videomaterialet ansees sensitivt ift. privatlivets fred, og utløses kun anvendt ved skadepåstander fra eiere i tråd med personvernhensyn og GDPR – regulativet. 

østmarka

bottom of page