top of page
Østensjøporten-STØ-714_1759400205.jpg

Naboinformasjon 3

15.11.22

I forbindelse med rivingen av det gamle bygget i Bogerudveien 15 så må veien sikres langs sydenden av bygget før den resterende biten rives.


Arbeidene er planlagt utført i uke 47 og 48 fra kl. 7 – 19 fra mandag - fredag hvis det ikke dukker opp noe uforutsett. 


Dette er arbeider som kan oppleves som støyende til tider. Vi beklager dette.

østmarka

bottom of page