top of page
Østensjøporten-STØ-714_1759400205.jpg

Naboinformasjon 1

21/9/22

Igangsettelse
Vi skal nå snart i gang med å rive bygget i Bogerudveien 15. 
Arbeidene har en planlagt oppstart i slutten av september. De som skal rive bygget vil prøve å gjøre dette på en mest mulig skånsom måte, men det er ikke til å unngå at det vil bli noe støy fra disse arbeidene.


Rivearbeid

Rivearbeidene er estimert til og pågå ut november måned så sant det ikke dukker om noe uforutsett underveis. Etter dette så vil grunnarbeidene på tomta starte opp. Det innebærer utgraving, legging av tekniske føringer og noe sprenging ut fra det vi vet nå.

Dette er arbeider som er planlagt utført i desember og januar måned.

østmarka

bottom of page